ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - אורח חיים חלק שני

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...הלכות עירובין
...רשויות שבת
shiur35אידישדף עזר    קורה, לחי, פס, צורת הפתח ודלתות
shiur489אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur619אידישדף עזר      ברחבה שלפני 770
shiur494אידישדף עזר      טלטול בגן עירוני ובמגרש משחקים
shiur48אידישדף עזר    עירובין בעיירות הגדולות - לשיטת רבינו הזקן
shiur453אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur659אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות- א - טעמי ההיתר בזה
shiur660אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות - ב - רחוב שבוקעים בו ס' רבוא בכל יום
shiur661אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות - ג -שערים המכוונים זה כנגד זה
shiur662אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ד – ג' מחיצות מסביב
shiur663אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ה – עומד מרובה על הפרוץ
shiur664אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ו – הסמטאות שבעיירות הגדולות
shiur666אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ז – עיר שאין בה ששים ריבוא