ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - אורח חיים חלק שלישי

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...הלכות ראש חודש
shiur533אידישדף עזר      תקופות ומולדות בהלכות קידוש החודש
...הלכות פסח
shiur439אידישדף עזר     שלשים יום קודם הפסח
shiur542אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur546אידישדף עזר      מפורים ואילך - שלושים יום קודם הרגל
...ביעור חמץ
shiur95עבריתדף עזר    בדיקת ביעור ביטול ומכירת חמץ
shiur23אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur199אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur197אנגליתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur643אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur69אידישדף עזר   בדיקת חמץ - מה"ת ומד"ס
shiur261אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur137עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur620עבריתדף עזר      שיעור הכנה למסכת פסחים - בענין הנ"ל
shiur538עבריתדף עזר      ברכת בני הבית על בדיקת חמץ ונש"ק
shiur496אידישדף עזר     חשמל דלוק בעת בדיקת החמץ
shiur497אידישדף עזר     בדיקת חמץ ליוצא מביתו ומוכרו לנכרי
shiur499אידישדף עזר     בדיקת חמץ באורח, מלון וביהכנ"ס
shiur262אידישדף עזר     ביטול חמץ - בלילה וביום
shiur263אידישדף עזר      חמץ שלא נגמרה שריפתו
shiur68אידישדף עזר   מכירת חמץ לשיטת רבינו הזקן
shiur126עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur315אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur24אידישדף עזר   ניקוי הבית והכלים לפסח
shiur70אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur317אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur741אידישדף עזר      ערב פסח שחל בשבת
shiur743אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur742אידישדף עזר      פסח שחל במוצאי שבת
...הכשר כלים
shiur454אידיש דף עזר     כף חלבית בקדירה בשרית
shiur455אידיש דף עזר     מזלג חלבי בבשר שבמחבת
shiur456אידיש דף עזר     מזלג חלבי בבשר שבתנור
shiur458אידיש דף עזר     כף חלבית בצלחת בשרית
shiur459אידיש דף עזר     מזלג חלבי בבשר שבצלחת
shiur188אידישדף עזר   הגעלה במים שמעלים רתיחה
shiur387אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur189אידישדף עזר  הגעלה בכלים שאינן בני יומן
shiur190אידישדף עזר   סדר הגעלת הכלים
shiur191אידישדף עזר   ליבון גמור
shiur192אידישדף עזר   ליבון קל
shiur195אידישדף עזר   הכשר שאר כלים
shiur460אידיש דף עזר     הכשר תנור גז לפסח
shiur326לה"קדף עזר      הכשרת התנור – לשיטת רבינו הזקן
shiur327אידישדף עזר      הכשרת התנור – לשיטת רבינו הזקן
...לישת ואפיית המצות
shiur583אידישדף עזר     הכרזת לשם מצות מצוה
shiur585אידישדף עזר     שמורה משעת קצירה
shiur586אידישדף עזר     מצות עבוד ודקות
shiur587אידישדף עזר     זהירות למהר מאד בלישה
shiur588אידישדף עזר     מנהג חומרת מצה שרויה
shiur589אידישדף עזר     אפיית המצות בערב פסח
shiur592אידישדף עזר     אפיית המצות בליל פסח
shiur20אידישדף עזר   אפיית המצות במשך הדורות, ומנהג מצה שרויה
shiur316אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur21אידישדף עזר   לישת מצות ע"י ישראל שומר תומ"צ
shiur265אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur593אידישדף עזר     הפרשת חלה מהמצות ע"י הרבי
shiur22אידישדף עזר   הכשר התנור ואפיית מצות
...מאכלי פסח
shiur25אידישדף עזר   דינים וחומרות במאכלי פסח
shiur136עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur318אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...ליל הסדר
shiur597אידישדף עזר     זמן סידור הקערה והבאתה
shiur594אידישדף עזר     גדרי תקנת ארבעת הכוסות
shiur26אידישדף עזר   שיעורי כזית ורביעית בסדר של פסח
shiur200אידיש דף עזר  בענין הנ"ל
shiur266אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur384אידישדף עזר      הכזיתים מצה שבסדר של פסח
shiur385אידישדף עזר      שיעורי הכזיתים שבסדר של פסח
shiur386אידישדף עזר      שיעורי אכילת פרס בסדר של פסח
shiur596אידישדף עזר     שיעורי הכזיתים וכדי אכילת פרס בליל הסדר
shiur547אידישדף עזר     שלושת המצות שבליל הסדר
shiur548אידישדף עזר     בליעת כזיתי המצה בבת אחת
shiur135אידישדף עזר   ג' המצות וששת המינים שעל הקערה
shiur264אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur549אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur644אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur198אידישדף עזר   מצה שיוצאים בה מצוות אכילת מצה
shiur441אידישדף עזר     חלוקת המצות למסובים בליל פסח
shiur550אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur590אידישדף עזר     הגאולה העתידה בליל הסדר
shiur591עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur595אידישדף עזר     השעבוד והגאולה במצוות חרוסת
shiur27עברית.   מהלכות ליל הסדר במוצאי שבת
shiur442אידישדף עזר     ליל פסח שחל בשבת ובמוצש"ק
shiur314אידישדף עזר     חיוב אכילת מצה וחיוב סעודת יום טוב
shiur92אידישדף עזר   כוונה באכילת מצות ובהנחת תפילין
shiur568אידישדף עזר     ליל הסדר שמתחיל מאוחר
shiur569אידישדף עזר     אכילת המצה קודם חצות
...נוסח תפלת יום טוב
shiur598אידישדף עזר     ענוסח את יום טוב מקרא קדש הזה
...הלל
shiur552אידישדף עזר     עניית הודו גו' אנא גו' בהלל
...חדש
shiur267אידישדף עזר      חדש בחו"ל בזמנינו
shiur648אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...ספירת העומר
shiur500אידישדף עזר      ספירת העומר קודם סדר של פסח
shiur501עבריתדף עזר      זמן ספירת העומר – מיד אחר תפלת ערבית
shiur502אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur28עבריתדף עזר   מקצת היום ככולו - בספירת העומר ובשאר הלכות
shiur269אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur802אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur29אידישדף עזר    ברכת ספירת העומר – שמיעתה מהש"ץ
shiur270אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur801אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur503אידישדף עזר      ספירת העומר בזמן הזה
shiur649אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur504אידישדף עזר      ספירת העומר - ימים ושבועות
shiur602אידישדף עזר      ספק ספיקא בספירת העומר ושאר ברכות
shiur444אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur208עבריתדף עזר    טעות בספירת העומר, בברכה ובכוונה
shiur268אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...בין פסח לעצרת
shiur30אידישדף עזר    מנהגי אבלות בימי הספירה ובין המצרים
shiur320אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur31אידישדף עזר    פסח שני, ל"ג בעומר וימי ההגבלה
shiur321אידישדף עזר      פסח שני ול"ג בעומר
shiur446אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur650אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur803אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur322אידישדף עזר      ל"ג בעומר
shiur505אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur448אידישדף עזר      שלושת ימי ההגבלה, לענין תספורת ונישואין
shiur605אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur651אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur804אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...הלכות חג השבועות
shiur507אידישדף עזר     טעם העליון והתחתון - קרי וכתיב
shiur77אידישדף עזר   סעודה חלבית בחג השבועות
shiur271אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur324אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur805אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur557אידישדף עזר      ברכות שבסעודה חלבית של חג השבועות
shiur652אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur558אידישדף עזר     יב סיון, יום טבוח ואסרו חג
shiur443אידישדף עזר     אסרו חג ויום טבוח
shiur34עבריתדף עזר    יום טבוח
shiur325אידישדף עזר     בענין הנ"ל