ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - יורה דעה
הלכות שחיטה
השחיטה בסכינים מלוטשים לפי תקנת רבותינו shiur249 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות מליחה
איידי דטריד למיפלט לא בלע, משריק שריק, כבולעו כך פולטו shiur116 אנגלית אודיו דף עזר
הלכות מאכלות אסורות
כלי ראשון שני ושלישי shiur180 אידיש אודיו דף עזר
בענין הנ"ל shiur193 עברית אודיו דף עזר
עירוי מכלי ראשון וגוש shiur181 אידיש אודיו דף עזר
בענין הנ"ל shiur194 עברית אודיו דף עזר
מליח כרותח shiur182 אידיש אודיו דף עזר
כבוש כמבושל shiur183 אידיש אודיו דף עזר
נ"ט בנ"ט דהתירא shiur184 אידיש אודיו דף עזר
דוחקא דסכינא וחריף shiur185 אידיש אודיו דף עזר
ששים נגד הבלוע shiur186 אידיש אודיו דף עזר
חם מקצתו חם כולו shiur187 אידיש אודיו דף עזר
נאמנות ע"א באיסורין, באשה קטן ומשגיח shiur173 אידיש אודיו דף עזר
הלכות מאכלי נכרים
פת פלטר shiur201 אידיש אודיו דף עזר
בישולי נכרים shiur202 אידיש אודיו וידאו דף עזר
חלב ישראל, גבינה וחמאה shiur203 אידיש אודיו וידאו דף עזר
סתם יינם shiur204 אידיש אודיו דף עזר
בשר שנתעלם מן העין shiur205 אידיש אודיו דף עזר
הלכות עבודת כוכבים
צורת אדם וחמה ולבנה shiur211 אידיש אודיו וידאו דף עזר
מעונן מנחש ושאלה באגרות shiur225 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות רבית
שליח וערב ללוה מנכרי ברבית shiur234 אידיש אודיו וידאו דף עזר
היתר עיסקא בהלוואות בנקים shiur235 אידיש אודיו וידאו דף עזר
היתר שכירות ברבית shiur236 אידיש אודיו וידאו דף עזר
היתר קנס ברבית shiur237 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלוואת סאה בסאה, והלוואת צמוד לדולר shiur238 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות נדה
הפלגה מסוף ראיה לתחלת ראיה shiur253 אידיש אודיו וידאו דף עזר
גדרי וטעמי היתר כתמים shiur206 עברית אודיו דף עזר
בענין הנ"ל shiur207 אידיש אודיו וידאו דף עזר
בענין הנ"ל shiur887 אנגלית אודיו וידאו דף עזר
הלכות מקואות
טבילת נשים ולתוספת טהרה shiur214 אידיש אודיו וידאו דף עזר
תיקון המקוה של רבינו הזקן shiur174 אידיש אודיו דף עזר
בענין הנ"ל shiur885 אידיש אודיו וידאו דף עזר
בור על גבי בור shiur215 אידיש אודיו וידאו דף עזר
בענין הנ"ל shiur871 אידיש אודיו וידאו דף עזר
חיבור על ידי קטפרס shiur216 אידיש אודיו וידאו דף עזר
בענין הנ"ל shiur731 אידיש אודיו וידאו דף עזר
המקוואות שבבית המקדש shiur217 אידיש אודיו וידאו דף עזר
מקוה שעל ידי בור זריעה shiur218 אידיש אודיו וידאו דף עזר
המשכה והוייתו על ידי טהרה shiur219 אידיש אודיו וידאו דף עזר
שיעורי מקוה shiur224 אידיש אודיו וידאו דף עזר
החלפת מי האוצר שבבור התחתון shiur529 אידיש אודיו וידאו דף עזר
בענין הנ"ל shiur732 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות תלמוד תורה
משנה ותלמוד, הלכה ופלפול shiur196 אנגלית אודיו דף עזר
סדר הלימוד - לשיטת רבינו הזקן shiur93 אידיש אודיו דף עזר
בענין הנ"ל shiur487 אידיש אודיו וידאו דף עזר
לימוד הגמרא אליבא דהלכתא עם שוע"ר shiur756 אידיש אודיו וידאו דף עזר
בענין הנ"ל shiur764 עברית אודיו וידאו דף עזר
בענין הנ"ל shiur767 אנגלית אודיו וידאו דף עזר
תלמוד תורה ודרך ארץ shiur94 אידיש אודיו דף עזר
לימוד התורה וידיעת התורה shiur564 אידיש אודיו וידאו דף עזר
מצות לימוד התורה ושאר המצוות shiur566 אידיש אודיו וידאו דף עזר
סדר הלימוד - לפי שיטת והוראות רבותינו shiur567 אידיש אודיו וידאו דף עזר
ירחי כלה shiur565 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות צדקה
מעשר כספים shiur360 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות ספר תורה
ברכת שהחיינו בהכנסת ספר תורה shiur212 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות מזוזה
היכר ציר בכניסה מחצר, גינה, בית שער ומרפסת shiur47 אידיש אודיו דף עזר
קביעת המזוזה לפי היכר ציר shiur523 אידיש אודיו וידאו דף עזר
היכר ציר בחדר שדלתותיו לחוץ shiur524 אידיש אודיו וידאו דף עזר
היכר ציר ביציאה לחצר ולמרפסת shiur525 אידיש אודיו וידאו דף עזר
פתח שין בו היכר ציר shiur526 אידיש אודיו וידאו דף עזר
מזוזה לבית שער שבכניסה לבית shiur527 אידיש אודיו וידאו דף עזר
מקום קביעת המזוזה בפתח shiur528 אידיש אודיו וידאו דף עזר
הלכות קביעת מזוזה shiur776 אנגלית וידאו
הלכות אבלות
דיני ומנהגי יארצייט shiur78 אידיש אודיו דף עזר
אבלות יום ראשון shiur79 אידיש אודיו דף עזר