ב"ה
ענינים שונים

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...ימי חב"ד
...ו' תשרי
shiur416עבריתדף עזר      ממאורעות ו' תשרי תשכ"ה
...כ' מ"ח
shiur296אנגלית.     סקירת תולדות אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
shiur822אידיש.     בענין הנ"ל
...ט'-י' כסלו
shiur299אידיש.     סקירת תולדות אדמו"ר האמצעי
shiur826אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur476אידישדף עזר     שנת תקנ"ו בחיי אדמו"ר האמצעי
shiur424אידישדף עזר     מאסרו וגאולת אדמו"ר האמצעי
shiur625אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...י"ט כסלו
shiur300אידיש.     גאולת יט-כ כסלו, נר ה' דחנוכה
shiur117אידישדף עזר   רבינו הזקן ורבי לוי יצחק מבארדיטשוב
shiur532אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur247אידישדף עזר     הדרכת רבינו הזקן בעת רדיפות המתנגדים
shiur477אידישדף עזר     לפני ואחרי פטרבורג
shiur724אידישדף עזר     י"ט כסלו - ראש השנה לחסידות
shiur426אידישדף עזר     רבינו הזקן ואדמו"רי קרלין
...ה' טבת
shiur250עבריתדף עזר     משפט הספרים - דידן נצח
shiur252אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur534אידישדף עזר     שתי המערכות במשפט הספרים
shiur127אידישדף עזר   מסירות נפש רבותינו על הספריה
shiur176אנגליתדף עזר   תולדות ספריית רבותינו
shiur177אידיש דף עזר  בענין הנ"ל
shiur178אידיש.   תולדות אוסף כתבי היד שבספריה
shiur213אידיש.      סקירת הספריה והתערוכה
shiur179אנגלית.   בענין הנ"ל
shiur399עברית.      תערות גנזי ספרים - סיור מודרך
shiur400אנגלית.    בענין הנ"ל
shiur401אנגלית.    בענין הנ"ל
shiur303אנגלית. תערוכת מבית הגנזים - וידאו  חלק ראשון   חלק שני
shiur465אידיש.     תערוכת אדמו"ר הצמח צדק
shiur466עברית.     בענין הנ"ל
shiur467אנגלית.     בענין הנ"ל
shiur543עברית.     תערוכת רבותינו נשיאינו
shiur544אידיש.     בענין הנ"ל
shiur545אנגלית.     בענין הנ"ל
shiur702עברית.     פתיחת התערוכה המחודשת - תערוכת רבותינו נשיאינו
shiur703אידיש.     בענין הנ"ל
shiur704אנגלית.     בענין הנ"ל
shiur481עברית.     ה' טבת הראשון והשני
shiur482אידישדף עזר     הרבי והספריה
shiur680אידישדף עזר     משפט ספרי רבותינו במוסקבה
shiur627אידישדף עזר     תולדות הרחבת בנין הספריה
shiur726אידישדף עזר     בניית והרחבת הספריה - בימים ההם ובזמן הזה
shiur781אידישדף עזר     השלמת האגף החדש בספריה - תולדות הרחבת בנין הספריה
...כ' טבת
shiur584עבריתדף עזר      גאולת הספרים - כ' טבת וכ"ד טבת
...כ"ד טבת
shiur371אידיש.     המסע האחרון
shiur484אידישדף עזר     רושמי ה"הנחות" של דרושי רבותינו
shiur626אידישדף עזר     הסדור הראשון של רבינו הזקן
shiur685עבריתדף עזר   קערת הכסף של רבינו הזקן
shiur686אנגליתדף עזר   קערת הכסף של רבינו הזקן
...י' שבט
shiur309אידישדף עזר      סקירת תולדות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
shiur373עברית.     הסטנדרים הראשונים של הרבי
shiur486אידישדף עזר     הישיבות שיסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
shiur681עברית   סיור בחדר היחידות של הרבי הקודם
shiur682אנגלית   סיור בחדר היחידות של הרבי הקודם
shiur687עבריתדף עזר   המשקפיים של הרבי הקודם
shiur688אנגליתדף עזר   המשקפיים של הרבי הקודם
...כ"ב שבט
shiur488אידישדף עזר     ארבע שיחות עם הרבנית
shiur735עבריתדף עזר     בענין הנ"ל
shiur634אנגליתדף עזר     בענין הנ"ל
...פורים
shiur693עבריתדף עזר   מגלות אסתר של רבותינו
shiur694אנגליתדף עזר   בענין הנ"ל
...ב' ניסן
shiur498אידישדף עזר     הישיבות שיסד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
...י"א ניסן
IGK161עבריתדף עזר   הרבי בימי בראשית - ע"פ אג"ק חט"ו
IGK162עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur222אידישדף עזר   אגרות קודש אדמו"ר זי"ע
shiur647אידיש.   אגרות קודש - לכבוד הופעת הכרך העשירי
shiur354עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur551עברית.     הרבי וסדרת אגרות קודש
shiur632אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur521עבריתדף עזר      הרבי וסדרת קובץ יגדיל תורה
shiur633אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur635אידישדף עזר      הרבי וזירוז עריכת ספרים
shiur636אידישדף עזר      הדרכת הרבי בניהול הספריה
shiur561אידישדף עזר     התעיינות הרבי בתלמידי הישיבה
...י"ג ניסן
shiur464אידישדף עזר      שנת ה-150 לאדמו"ר ה"צמח צדק"
shiur480אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...פסח
shiur699עבריתדף עזר   קערות ליל הסדר של רבותינו וכוס הקידוש של הרבי
shiur700אנגליתדף עזר   בענין הנ"ל
...כ"ח סיון
shiur753אנגלית.      הצלת הרבי מאירופה הכבושה - בשנת תש"א
...י"ב תמוז
shiur134אנגלית.   לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז
shiur277אידיש.     בענין הנ"ל
...שונות
shiur246אידישדף עזר      התלבשות דבר ה' בעץ ואבן